Aktuális hírek

Nov.
17
Ifjúsági csoportunk kirándulása

Az őszi szünetben két napos, élményekben gazdag kiránduláson vettünk részt. Kőszeg-hegyalja nevezetességeit tekintettük meg, gesztenyesütéssel egybekötve.

 

Képek a kirándulásról >>>

Nov.
16
Szentségimádási nap Csákánydoroszlón

Eddigi hagyományainktól eltérően, praktikus okokból változtattunk az un. soros szentségimádási nap menetén. Mivel gyakran esik munkanapra egyházközségünk ezen ünnepe, ezért a hétköznapi miseidőpontban, de nem hétköznapi szeretettel ünneplejük az Eucharisztiát. November 24-én, hétfőn du. fél 4 órától csendes szentségimádás lesz gyónási lehetőséggel, majd fél 5 órakor szentmise. Jöjjetek, imádjuk!

Nov.
13
Rádiós mise Hegyhátszentmártonról

Plébániánk legkisebb fíliájából közvetített szentmisét hallgathatnak a hívek november 16-án, vasárnap a Körmendi Rádió(99,8) hullámhosszán, a 10 órai hírek után. A felvétel november 11-én, Szent Márton ünnepén készült.

Okt.
25
A tettek mezején

Idén ősszel ismét megrendezték a "72 óra kompromisszum nélkül" elnevezésű ifjúsági programot október 24-26. között. A "72 óra" arra a három napra utal, amelynek folyamán a három történelmi egyház fiataljai segítenek karitatív célok megvalósításában. Így részt vesznek például szociális intézmények, játszóterek felújításában, erdőtakarításban, kulturális műsorok szervezésében. Csákánydoroszlón a helyi ifjúsági csoport tagjai és Szabolcs atya korábbi hittanosai segítségével temetőt rendeztek, elhanyagolt sírokat tettek rendbe. A résztvevők, bár önkéntesek voltak, egyenpólót kaptak a szervezőktől. Az idei három napos rendezvény különlegessége, hogy az osztrák Katolische Jugend Östereich szervezetével egy időben, velük együttműködve zajlott.

 

Képek az eseményről >>>

Okt.
25
Kápolnaszentelés

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön áldotta meg Brenner József püspöki helynök a belsőleg megújult iskolakápolnát. Prédikációban az Istennek szentelt helyek fontosságáról, a magyarságról és vértanúsorsú testvéréről, Brenner Jánosról beszélt. Az ünnepi misén részt vettek a helyi protestáns gyülekezetek vezetői is. A szentmise után forralt borral és süteményekkel kínálva a vendégeket, megtapasztalhattuk a viszákiak nagy vendégszeretetét.

 

Képek a kápolnaszentelésről >>>

Szept.
27
Játékos vetélkedő a kegyhelyen

A Miród-forrásért Egyesület 2005 óta szervez gyerekrendezvényeket a kegyhelyen, melynek keretében a környező iskolák nebulói túráznak, táboroznak a forrásnál.

 

A cikk itt folytatódik >>>

Szept.
19
Rádiós szentmise Iváncról

Szeptember 28-án, vasárnap a Rádió8 Körmend jóvoltából plébániánk legnagyobb templomából, Iváncról közvetítik a szentmisét. A felvétel miatt 1/2 9 órakor kezdődik a szentmise, melyet aznap a 10 órai hírek után adnak majd le.

Szept.
7
Medjugorje-i beszámoló

Takó gábor beszámolóját olvashatják a következő linken >>>

Szept.
6
Medjugorje-i képek

Néhány kép erejéig a honlaplátogató ízelítőt kaphat az augusztusi zarándoklatunkból >>>

Aug.
31
Hálaadó szentmise Iváncon

Az Ivánci Szakosított Otthonban minden hónapban szentmisén vehetnek részt az otthon lakói és dolgozói. Augusztusban nem az egykori Sigray kastélyban, hanem a község templomában gyűltünk össze. A szentmise után a templomkertben jöttünk össze kötetlen beszélgetésre, közben bogrács-gulyás készült a résztvevők megvendégelésére.

 

Az eseményről itt tekinthetők meg a képek >>>

Aug.
21
Medjogorje-2008

Augusztus 25-én indulunk a Bosznia-Hercegovina határában lévő Mária kegyhelyhez. Részleteket a hírdetésekben olvashatnak.

Aug.
21
Tábori szentmise a Mária kertben

Gasztony határában augusztus 17-én tartottuk meg hagyományteremtő jelleggel hálaadó szentmisénket. A szép idő kedvezett a zarándokoknak. A helybelieken kívül plébániánk más falvaiből, sőt távolabbi településekről is érkeztek hívek a festői szépségű kegyhelyhez.

Aug.
13
Falunap Felsőmarácon

Augusztus 16-án délelőtt 1/2 10 órától kezdetét veszi a felsőmaráci falunap. Délelőtt fél 12-kor tábori szentmise lesz a kultúrház udvarán, melynek szónoka Budai Zoltán kenyeri plébános lesz. Az ünnepi szentmise után közvetlen Császár Sándor zenei áhítatot tart egyházi és világi énekek tolmácsolásával.

Júl.
31
Megérkeztek Mariazell-be az első egyházmegyei ifjúsági zarándoklat résztvevői

A zarándoklat lelkivezetői Veres András püspök atya és Fekete Szabolcs Benedek ifjúsági referens volt. A 70 fő csapat 2008. július 12-én, szombaton délután ért célba, ahol találkoztak a 10. alkalommal ide zarándokló gencsapáti közösséggel és a herényi zarándokokkal, majd közös szentmisén vettek részt a kegytemplomban.

 

A zarándoklat néhány képben >>>

Júl.
20
Katolikus Ifjúsági találkozó Egerben

"Magyar Sydney" elnevezéssel július 17 és 20. között, párhuzamosan a Szentatya ausztráliai látogatásával ifjúsági találkozót rendeztünk. Egyházmegyénkből a legtöbb fiatal a mi plébániánkról érkezett.

A találkozó egyik csúcspontja a szombati záróest volt. A Fesztivál központja az Érsekkert volt, ahol a felállított sátrakban közösségek mutatkoztak be sokszínű programok keretében. A beszélgetni vágyókat különböző női szerzetesrendek tagjai várták a szabadban, de lehetőség volt több templomban zenés vagy csendes szentségimádásra is. A zenei programok között különösen nagy sikert aratott a Széf Alapítvány produkciója, amelynek keretében Bach János-passiójából hangzottak el zenés részletek siketek és mozgássérültek jelbeszédes előadásában.

Az egyházmegyék ifjúsági csapatai meghatározott anyagokból készítettek kompozíciókat, amelyeknek össze kellett kapcsolnia a Magyar Sydney-t a világtalálkozóval és egyházmegyéjükkel. Az alkotásokat az est folyamán rögtönzött kiállításon lehetett megtekinteni.

Nagy érdeklődés mutatkozott a Láthatatlan Színház, valamint a Műegyetemi Katolikus Közösség Küszöb című előadása iránt. A kikapcsolódásra vágyókat kézműves foglalkozások, sportolási lehetőségek, séta a belvárosban és a szemináriumban, koncertek, táncház, valamint liturgikus táncok tanulása várta.

Vasárnap este 7 óra után gördült be a vonat a csákánydoroszlói állomásra, ahol jóleső érzés volt újra találkozni itthon maradt szeretteinkkel.

Júl.
8
Gyalogos zarándoklat Maria Weinbergre

Gyalogos zarándoklatra hívta az Őrségi Esperesi Kerület fiataljait a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Fóruma és a Nyugat-magyarországi Kolping Szövetség (azon belül is a körmendi Kolping Család Egyesület).

 

2008. július 5-én, szombaton közel 40 km-t zarándokoltak a fiatalok, hogy tiszteletüket tegyék az ausztriai Pinkakertesi (Maria-Veinberg) kegytemplomban a Szűzanya előtt. A 70 résztvevő lelki vezetői Fekete Szabolcs egyházmegyei ifjúsági referens atya és Császár István atya, az egyházmegye ifjúsági bizottságának tagja voltak. Útközben csatlakozott a csoporthoz Németh Zoltán jelenlegi és Dr. Gyürki László egykori körmendi plébános is. A napsütötte zarándokúton imádságban, énekben és beszélgetésben kovácsolódott közösséggé a csoport. Az 1155-ben épült templomban közösen adtak hálát Istennek életük zarándokútjáért. Fekete Szabolcs atya Mária személyét állította példaképül a fiatalok elé, majd az Istenanya példáját követve, mindenkit személyes önvizsgálatra buzdított. A fárasztó gyaloglás után a körmendi plébánia közösségi házában gulyással várták a zarándokokat.

 

Németh Zoltán atya, Pados Katalin

 

Képek a zarándoklatról >>>

Júl.
4
Jótékonysági zöldséggyűjtés

Július végén Tornyiszentmiklóson rendezük meg az Egyházmegyei Ifjúsági tábort kb. 100 fő részvételével. A költségek csökkentése érdekében zöldárúgyűjtési akciót szervezünk plébániánk területén. Akik szívesen segítenék a fiatalokat, az alábbi helyeken gyűjtjük az adományokat (krumpli, zöldségek, gyümölcs, paprika stb...)

 

Ivánc - július 24. csütörtök - az esti szentmise előtt-templom

Felsőmarác - július 25 péntek - de. 9 óra-templom

Kemestaródfa - július 25. pénetek - de. 10 óra-templom

Csákánydoroszló - július 25. péntek - 16 óra-Karitász szoba

Júl.
2
Gyalogos zarándoklat Maria Weinbergre

Az Őrségi esperesi kerület fiataljainak lesz július 5-én, szombaton gyalogos zarándoklat. A program a körmendi plébánián kezdődik. reggel 1/2 7-kor indul a csapat Magyarnádalja-Vasalja-Pinkamindszent irányában a határon túlra. Az egykori Kertes, szőlővel betelepített határszéli dombon van egy csodálatos kápolna, ahol 11 órakor szentmisét tartunk. A körmendi Kolping szervezet jóvoltából úgy a szentmise, mint a hazaérkezés után szeretetvendégségben részesülnek a résztvevők. A részvétel ingyenes. Jelentkezni még a honlapunkon található e-mailcímen lehet fiatalok és lélekben fiatalok számára.

Jún.
30
Himfai parkerdőben

A csákányi minisztránsok és szüleik számára a Himfai parkerdőben szalonnasütéssel egybekötött játékos délutánt szerveztünk. Az eseményen készült képek önmagukért beszélnek...

 

Képek itt >>>

Jún.
27
Püspöki szentmise Kemestaródfán

A Július 6-án, a búcsú szentmise keretében Dr. Veres András megyéspüspök úr megáldja a felújított templomot. 15 órakor Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédet tart, melyet a búcsúi szentmise követ. A szertartás a templom előtti téren lesz megtartva.

Jún.
7
Sikeres pályázat

A Wienerberger Téglaipari Zrt. által kiírt Jövővár pályázatunk, melyet az ivánci templom tetőcseréjéhez nyújtottunk be, sikeresnek bizonyult. 1,5 millió Ft értékben a Tondach cég által adományozott cserepet kapunk a felújításhoz.

Ezúton köszönjük meg Tóth Balázs úrnak, a Wienerberger Zrt. termékfejlesztési vezetőjének, Sasvári Szilárd úrnak, valamint Budai Zoltán plébánosnak a pályázat megírásához nyújtott szakszerű segítségét.

A munkálatok megkezdéséhez szükségünk van még anyagi támogatásra.

Felajánlásokat a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett Csákánydoroszlói Római Katolikus Egyházközség 11100805 19894566 36000001 számú számlákra hálás szívvel fogadunk.

 

Képek az átadásról >>>

Jún.
7
Foci kupa Csesztregen

Lenti mellett, Csesztregen rendezte meg a Minisztráns Bizottság az Egyházmegyei Minisztráns-kupa döntőjét, melyen a csákányi minisztránsok képviselték az Őrségi kerületet. Bár érmet nem hozhattunk haza, nagyon szép élményekkel térhettünk vissza. Egyben elhatároztuk, hogy szerda este 7 órától edzést tartunk, hogy jövőre aranyéremmel térhessünk haza :)

 

Képek az eseményről >>>

Jún.
4
Kitelepítettek találkozója

Május utolsó szombatján délelőtt ökumenikus Istentisztelet keretében emlékeztünk meg a Hortobágyra kitelepített ivánci áldozatokról. A megemlékezés a templomkertben kopjafa avatással folytatódott.

 

Képek az eseményről >>>

Jún.
1
A 100 éves Kovácsné Törő Ilonka néni köszöntése

100. születsénapján Csákánydoroszló elöljárói közösen köszöntötték fel Németh Ilonka nénit. Az egyházközség ajándékát, egy Mária szobrot Fekete Szabolcs Benedek plébános adta át. Ilonka néni buzgó, vallásos asszony. Mind a mai napig rendszeresen imádkozik és énekel. Isten áldja meg imaszolgálatát és az őt gondosan ápolgató családját.

 

Képek az eseményről >>>

Jún.
1
Tanévzáró szalonnasütés

Az ifjúsági csoport tagjai péntek este játékkal egybekötött szalonna és virslisütésen vettek részt. Jó volt újra megtapasztalni, hogy keresztény fiatalként is lehet boldogan és önfeledten ünnepelni. Pontosabban: még csak így lehet igazán...

 

Képek az eseményről >>>

Máj.
29
Megalakult Plébániánk Karitász csoportja

15 fő részvételével karitász csoport alakult Csákánydoroszlón. A tagok elsődleges feladata a karitász szoba felügyelete. Ezúton is szeretettel várunk mindenkit, hogy a pénnteki fogadóórák időtartamában a használt de jó állapotú ruhákból ingyenesen válogasson.

 

Csoportkép >>>

Máj.
29
Úrnapi körmenetet tartottunk

Megmozdult Ivánc község apraja és nagyja, hogy az Úrnapi körmenet hagyományát újraélesszük. Ragyogó, szép időben igazi lelki élmény volt az ünnepi szertartás.

 

Képek az eseményről >>>

Máj.
23
Minisztránsfoci Csákánydoroszlón

Az Őrségi kerület minisztránsainak foci-kupája plébániánkon kerül megrendezésre május 24-én szombaton. A Brenner János fiúminisztráncsoport tagjai lelkesen készülődnek a megmérettetésre. Sajátos okok miatt viszont egyedi lesz a találkozó a szó szoros értelmében, mivel a tavalyi ezüstérmes csapatunk kihívó nélkül maradt. Így plébániánk minisztránsai utaznak június 6-án Csesztregre az egyházmegyei döntőre.

Máj.
19
Úrnapi körmenet Iváncon

Hosszú idő után újra életre keltjük plébániánk területén az Úrnapi körmenet megtartásának szép hagyományát. Iváncon a vasárnapi szentmise után a templom körül lesz a szertartás. Kérjük a megújított egyházközség tagjait, hogy az oltárok felállításában és díszítésében segédkezzenek. Az általános korú lányokat pedig virágszirom gyűjtésére ösztönözzük, hogy a körmenet alatt virágszönyegen haladhasson végig az Oltáriszentségben köztünk levő Krisztus.

Máj.
17
Karitasz kezdeményezés

Bizonyára sokak számára ismert, hogy Böjte Csaba ferences szerzetes Erdélyben nagyon sokat tesz az árva gyermekek felkarolásáért. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász akciójába mi is szeretnénk bekapcsolódni. A kezdeményezés lényege, hogy ki-ki 1-2 kg lisztet felajánlhat a szegények javára, amit majd kamionnal szállítatunk Erdélybe. Átlagosan 200 Ft-ból 1,5 kg lisztet tudunk vásárolni. Aki szivesen csatlakozna kezdeményezésünkhöz, azt kérjük, hogy a templomainkban miseidőbe kitett perselybe 200 Ft-os papírpénzzel támogasson minket.

Máj.
8
Részvétel a papszentelésen

Autókkal és az ivánci falubusszal indul a hívek küldöttsége Sopronba, hogy Tamás papszentelésén részt vegyen. A kisbusz Pünkösdhétfőn reggel 8 órakor az ivánci templom elől indul. Csákánydoroszlón a doroszlói keresztnél/Pacsirta fogadó/ szállhatnak fel a jelentkezők. Az itthon maradtak pedig imájukkal segítsék az újmisés atyát.

Máj.
8
Elsőáldozás napsütésben

Anyák napján, napsütéses időben tartottuk meg 14 gyermek elsőáldozást a csákánydoroszlói templomban. A helyi gyermekeken kívül még Kemestaródfáról és Gasztonyból származó hittanosokból állt az ünneplő csapat. Az ünnepségen készült képek a megbeszélés szerint a kisiskola nevelői szobájában tekinthetők ill. rendelhetők meg.

Máj.
1
Elsőáldozások plébániánkon

Anyák napján, május 4-én lesz a csákánydoroszlói templomban az elsőáldozás ünnepe a 10 órakor kezdődő szentmise keretében. Pünkösdvasárnap 11.15 perckor Iváncon, másnap 10 órakor pedig Felsőmarácon tartjuk a harmadikos hittanosok ünnepét. A főpróbák időpontját a hirdetésekben olvashatják.

Ápr.
11
Papszentelés Sopronban

Köbli Tamás domonkos szerzetes papszentelésére készül egyházközségünk. Tamás ivánci fiatalként döntött a pap és szerzetesi hivatás mellett, és hosszú tanulmányi időszak után 2008. május12-én, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében Várszegi Asztrik bencés főapát pappá szenteli a soproni domonkos templomban. Az ifjú szerzetes rövid ideig plébániánk kántora is volt. Az ünnepi alaklomra igény szerint autóbuszt is indítunk. Jelentkezni Szabolcs atyánál lehet. Imádkozzunk a leendő újmisés atyáért.

Ápr.
11
Közösségi munka Iváncon

Április 19-én, szombaton reggel 8 órától az ivánci templom mögötti árokrész kitisztítását tervezzük. Fűrész, fejsze és egyéb alkalmatosság jól jön majd a munkához. Előre is köszönjük a segítséget.

Ápr.
4
Változás a hétkoznapi miserendben

Jövő héttől kezdődően a hétköznapi szentmisék Csákánydoroszlón és Iváncon 1/2 7 órakor kezdődnek. Az ifjúsági hittan időpontja is megváltozik, péntek esténként 7 órától várjuk a fiatalokat a plébánia közösségi termébe.

Ápr.
4
Minisztránstalálkozó Zalaegerszegen

Április 19-én, szombaton reggel a viszáki, felsőmaráci és ivánci minisztránsokkal indulunk minisztránstalálkozóra. Részletekről Szabolcs atyánál lehet érdeklődni.

Már.
22
Megható nagypénteki szertartás

Bár a meterológusok sok esőt és erős szelet ígértek nagypéntekre, lelkesen készültünk a rendhagyó keresztútra a Kemestaródfa határánál lévő Miród-forrásnál. Az időjósok előrejelzése csak az erős szélre volt igaz, de átélhettük azt a "csodát", hogy a keresztút alatt szinte szélcsendben elmélkedhettük végig a szenvedés útját. Szép számmal érkeztek plébániánk községeiből a hívek. A csákánydoroszlói ifjúsági csoport 15 fővel pedig gyalogosan érkezett. Tekintettel a nagy számú részvételre, a jövőben hagyományként honosítjuk meg a különleges szertartást.

Már.
13
Húsvéti ünnepi miserend

A nagyhét és a húsvéti ünnepek miserendjét, valamint a hússzentelés időpontját az aktuális hirdetésekben olvashatja >>>

Már.
13
Közösségi munka Iváncon és Csákánydoroszlón

Március 15-én reggel fél 9 órától fa érfiakat és a nőket egyaránt hívjuk templomainkba, hogy húsvétra megszépítsük a templomot és környékét.

Már.
13
Nagyböjti lelkigyakorlat

Idei lelkigyakorlatunkat Mikolás Attila székesegyházi káplán tartja. A lelkigyakorlat részleteit és egyes helyeken megváltozott miseidőpontjait itt olvashatja >>>

Már.
5
Nagygyóntatás Felsőmarácon

Feketevasárnap, március 9-én 1/2 2 órától látogatom meg otthonaikban a felsőmaráci betegeket. Fél 3-tól a hívek számra gyónási lehetőség, 4 órakor pedig szentmise lesz.

Már.
5
Közösségi munka Csákánydoroszlón

Március 8-án, szombaton reggel fél 9-től hívom a férfiakat közösségi munkára. A templom padlásán fekhalmozódott törmeléket fogjuk lehordani. Kannát és lapátot hozzunk magunkkal. Előre is köszönjük a segítő kezeket!

Feb.
29
Máriagyüdi Egyházmegyei zarándoklat

Május elsején püspök atya közös zarándokútra hívja egyházmegyénk híveit, melyre mi is indítunk autóbuszt. Jelentkezni Szabolcs atyánál lehet a férőhelyek beteltéig. Az utazás költsége 3.000.- Ft. Aki igényel zarándokcsomagot, még további 550.- ft-ot kell majd befizetnie. A díjat majd az autóbuszon szedjük össze.

Feb.
29
Idősek húsvéti gyóntatása Csákánydoroszlón

Március 6-án délelőtt 9 órától látogatom meg otthonaikban az idősebb híveket. Bejelenteni csak az újabb személyeket szükséges, ahol eddig még nem volt a lelkipásztor. A tiszta szív érzésénél nincsen boldogítobb ezen a világon. Gondoljunk arra, hogy akár ilyen módon is szerezhetünk örömet beteg, nehezen kimozduló ismerőseinknek.

Feb.
21
2008- a Biblia éve

Ahogy év elején már tájékoztattuk a híveket, a Biblia évében szeretnénk közelebb kerülni Isten írott Igéjéhez. A héten megérkeztek a megrendelt Szentírások, melyek a szentmisék előtt vagy után a sekrestyében átvehetők.

Feb.
20
Tervezett felújítások

Az idei évben három felújítást tervezünk. A legangyobb beruházás sikeres pályázat esetén az Ivánci műemlék templom és plébánia rekonstrukciója. Szintén nagy fejlesztésekbe kezdünk Kemestaródfán, a templom teljes felújításával. Szeretnénk még a viszáki iskolakápolnát is felújítani, amennyiben sikerül a szükséges pénzügyi fedezetet előteremtenünk.

Feb.
20
Gyűjtés a Katolikus Iskolák javára

Nagyböjt 3. vasárnapján a katolikus iskolákban tanuló gyermekek javára fogunk gyűjteni. Isten fizesse meg mindenki adományát.

Feb.
4
Hamvazószerda

Idén meglehetősen korán, február 6-án lesz Hamvazószerda. Iváncon este fél 5-kor, Csákánydoroszlón pedig este 6 órakor lesz szentmise.

 

A böjti előírások a következők:

  • Hamvazószerdán és Nagypénteken 14 éves kortól életünk végéig hústilalom, valamint 18-60 év között háromszori étkezés egyszer jóllakva
  • Nagyböjt péntekjein hústilalom 14 éves kortól életünk végéig
Feb.
1
Egyházközségi hozzájárulás ("egyházi adó") Csákánydoroszlón

A mindenki számára egyházi adóként ismert fogalmat kell tisztázni, melynek tulajdonképpen semmi köze sincs az un. adókhoz, melyeket mindenki köteles befizetni. Az egyházban ez a hívek önkéntes hozzájárulása az egyházközség fenntartásához. Mivel az adomány önkéntes, senkitől sem követelhető; viszont elvárjuk azoktól, akik nem kívánják támogatni az egyházközséget, hogy hasonlóképpen viszonyuljanak hozzánk is az egyházi szolgáltatások kérése kapcsán.

A hozzájárulásból fedezzük a templom és a plébániaépület közüzemi díjait, a biztosítást, a felújításokat, támogatások befizetését és az egyházi fizetéseket. Az idei évtől, mivel a központi támogatások megszűntek, minden egyházközségnek magának kell gondoskodnia papjának ellátásáról. Örömteli fejlemény, hogy az elmúlt éven sokan pótolták az előző évi elmaradásokat, így a felnőtt megkereszteltek több mint fele hozzájárult költségeinkhez.

Remélve a pozitív tendencia folytatását, a minimális befizetési díj a tavalyihoz hasonló marad. Egyébként a központi ajánlás szerint a hívek éves bruttó keresetének 0,5%-a szükséges ahhoz, hogy az egyházközségek önellátóak legyenek. Kérjük, hogy csak az támogasson minket, aki jó szívből és nem kelletlenül adakozik. Akik szociális problémákkal küzdenek, kérjük, bizalommal jelezzék felénk.

Feb.
1
Egyházközségi alakuló gyűlés

Január 18-án, pénteken este 6 órakor kezdődő szentmisében tette le esküjét egyházközségünk megújított képviselő testülete. Mivel a 2008-as esztendő a Biblia éve, ezért az eskütétel a Szentírásra történt. A szentmise után megtartottuk alakuló gyűlésünket, valamint a költségvetési és számadási beszámolót is. A gyűlés során megválasztottuk Spang Vilmos személyében a régi/új világi elnököt. Megbízatása újabb öt évre szól, melyhez szívből gratulálunk.

 

A tagok névsorát itt tekintheti meg >>>

Kezdőlap | Hírek | Üzenet a webszerkesztőnek | Honlaptérkép
.: KoLa Fotó :.